Broederlijk delen 2021. 

Herverdelen als hefboom voor systeemverandering

Dit jaar wordt Broederlijk delen 60 jaar.

Wat destijds begon in Congo als solidariteitsactie tegen armoede en onrecht, groeide uit tot een organisatie met partners in Afrika, Azië en Latijns -America.

Partnerschappen die samen op zoek gaan naar verandering en wereldwijd bestaande systemen in vraag stellen.

Die oplossingen zoeken voor problemen als klimaatopwarming, sociale ongelijkheid en armoede.

Als een mogelijk antwoord op deze problemen geldt nog steeds delen en herverdelen, als hefboom voor systeemverandering, zodat iedereen kan leven met genoeg.

In navolging op de actie van vorig jaar worden enkele projecten in de kijker geplaatst waarin Broederlijk delen concreet bijdraagt aan systeemverandering.

CONGO: COPMIKWIi

Uitdaging:

Zoals van oudsher proberen nog veel boeren hun gronden vruchtbaar te maken door ze af te branden. Soms met slachtoffers en materiele schade en achteruitgaan van de biodiversiteit door het verdwijnen van bossen. 

Verandering: 

Partner boerenorganisatie Copmikwi brengt groepen samen om aan de slag te gaan met groenbemesters en bewerkt de plaatselijke overheden om de bestaande wetten tegen ongecontroleerde bosbranden af te dwingen en andere praktijken mee te ondersteunen.

PALESTINA: Theater Day Productions TDP

Uitdaging:

Twee miljoen mensen leven in Gaza al meer dan 12 jaar afgesloten van de buitenwereld.

De bevolking is gemiddeld erg jong.

TDP wil de stem van de jongeren laten horen in Gaza, over de grenzen heen. 

Verandering: 

TDP geeft de jongeren perspectief. Ze vinden manieren om zich uit te drukken, om zich uit te drukken en samen dingen te creëren. 

Ze krijgen zo vertrouwen en respect en worden behoed voor radicalisme. 

BOLIVIA: CENDA

Uitdaging:

In de hoge Andes worden vooral aardappelen geteeld, in zeer veel verschillende soorten.

Grote bedrijven beginnen meer en meer soorten te certifiëren, zodat ze eigenaar worden van zoveel mogelijk soorten om deze dan te kunnen claimen om stilaan te komen tot een monocultuur.

Boeren zonder eigen soorten worden afhankelijk van bedrijven die én het pootgoed én de meststoffen verkopen. 

Voedselsoevereiniteit en biodiversiteit worden bedreigd.

Verandering: 

Cenda selecteert de beste aardappelsoorten en en laat ze opnemen in een gemeenschappelijk register.

De inheemse boerengemeenschappen blijven eigenaar van hun lokale aardappelen en blijven onafhankelijk van de grote bedrijven.

Voordelen: 

Voedselzekerheid voor de inheemse gemeenschappen.

Behouden van de biodiversiteit.

Autonomie van de inheemse bedrijven.

Tegengaan van de klimaatverandering.

Erger nog dan vorig jaar heeft de Corona crisis het meewerken deze jubileum editie sterk bemoeilijkt.

We willen dan ook alle initiatieven die in de gegeven omstandigheden wel kunnen doorgaan van harte aanmoedigen.

Voor wie een persoonlijke bijdrage wil storten kan dat via: www.broederlijkdelen.be/nl/delen-doet-goedOf op rekening nummer: BE12 0000 000 9292 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *