Afscheidsviering pastoor Alvi

Op zondag 31 oktober wuiven wij priester Alvi Vasquez uit. ‘Onze pastoor’ kwam op een bijzondere wijze aangewaaid in onze parochies. Hij werd geboren in Colombia, werd in het bisdom Urgell in Spanje tot priester gewijd en zette zich in voor de jongeren van de internationale chirobeweging. In de Chiro leerde hij ene Wim Selderslaghs van Zandhoven kennen. En zo kwam een wereldreizende priester in enkele Kempense plattelandsdorpjes terecht zoals Pulle, Pulderbos, Massenhoven, Viersel en Zandhoven. Het contrast kon misschien wel niet groter zijn. Maar al snel leerde Alvi de mensen kennen, na een spoedcursus Nederlands en een cultuurbad in het Zandhovens, zette hij zich hier met furore in voor zijn parochies.

Met een enthousiasme voor liturgie dat wij niet gewoon waren, zette hij zich schitterend in voor wekelijkse eucharistievieringen, voor doopsels en communies. Met een zuiderse warmte leerde hij al snel de parochianen kennen en betrok hij nieuwe mensen in de werking van de parochies. En met passie verbond hij zich met alle jeugdbewegingen van Groot-Zandhoven en Groot-Ranst. Dat wat ons zeker zal bijblijven, is de tomeloze energie die Alvi inzette voor alles wat met jongeren te maken heeft. In de zomer leek het wel of hij meer op kamp was met een van de jeugdbewegingen dan dat hij thuis was. Alvi kon heel wat verwezenlijken in onze parochies, sommige projecten waren heel zichtbaar, terwijl andere realisaties misschien meer onder de radar bleven. Een van zijn absolute hoogtepunten was het Colombiaproject. Alvi ging met verschillende jongeren van bij ons naar Colombia om zich ter plaatse in te zetten voor de kwetsbaarsten. Daar verlegde hij met hen een steen in de rivier. Ook onze jongeren kwamen als andere mensen naar huis. Ze zijn er meer mens geworden.

Van harte welkom 31 oktober

Nu is de tijd gekomen waarop Alvi nieuwe horizonten opzoekt, maar alvorens willen wij hem feestelijk uitzwaaien in de eucharistieviering op zondag 31 oktober. Wij willen Alvi danken voor alles wat hij voor ons kon betekenen en wij willen vooral ook God danken voor de priester die Hij ons zond. Iedereen is van harte uitgenodigd om samen dit moment te vieren op zondag 31 oktober om 9.30u in de kerk in Zandhoven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *