Kerkelijk huwelijk

Voor christenen heeft het huwelijk alles te maken met God die Liefde is.
God heeft de mensen uit liefde geschapen en roept hen tot liefde. Het
huwelijk, als sacrament, is daarvan het teken. Het verbindt man en vrouw

met Christus en zijn kerk. Daardoor wordt hun liefde verrijkt met de
kracht van Jezus zelf.

Contact persoone-mailTelefoonnummer
parochieszandhoven@gmail.com