Malta Project

Verzustering tussen Zandhoven en parochie Annunciation Tarxien Malta

Wat is een parochie jumelage?

Het is een uitwisseling tussen onze parochie en de parochie van Tarxien in Malta. Aan deze uitwisseling mogen verschillende parochiewerkgroepen en verenigingen deelnemen (catechese, kinderen, jongeren en volwassenen), scholen … 

Wat is het doel van de jumelage?

We willen mensen van verschillende culturen met elkaar in contact te brengen, hen verenigen vanuit spiritueel en cultureel oogpunt en hen ideeën laten uitwisselen. Het is een onderdompeling in een andere culturele omgeving zowel economisch, politiek, taalkundig als religieus… Het is een uitdaging om het geloof een nieuwe adem in te blazen. Het doel is op een wederzijdse en ondersteunende manier Jezus’ droom waar te maken en bij te dragen aan de opbouw van een betere wereld. Beide parochies delen hun ervaringen met elkaar en krijgen zo de kans om hun blik te verruimen.

Jumelage gaat over….

– groeien en samen geloof, hoop en naastenliefde delen.

– leren van andere stijlen van vieringen en spiritualiteit, diaconie, werk …

– een uitwisselingsrelatie opbouwen tussen de verschillende groepen van de parochie,                 

  scholen, bewegingen, …

– het bevorderen van sociale rechtvaardigheid en vrede

– het ontwikkelen van vreugdevolle vriendschappen

– het tonen van onze eigen cultuur en het ontdekken van een andere cultuur