parochie H.H. Petrus en Paulus Pulle

Contact persoone-mailTelefoonnummer
Ingrid Van dyckparochie.pulle@telenet.be0468 25 11 09
parochieszandhoven@gmail.com

CORONA EN KERK

Door de snel stijgende coronacijfers heeft het parochieteam van Pulle beslist om in de maand november de kerk te sluiten. Ons publiek is overwegend niet meer zo jong en behoort tot de risicogroep. Met pijn in het hart hebben we onze verantwoordelijkheid genomen en we zijn er zeker van dat dit de juiste beslissing is. De gezondheid van onze parochianen komt nu op de eerste plaats. In gedachten en gebed blijven we verbonden in deze moeilijke tijden. 

In het evangelie staat : bemin je naaste gelijk uzelf. Dat kunnen we nu waarmaken: Wees voorzichtig, houd afstand, draag een masker, was uw handen regelmatig, beperk uw contacten en samen kunnen we er misschien voor zorgen dat het coronabeestje verdwijnt.


Gelegen in de dorpskern en omgeven door een graspleintje en parkeerplaatsen (vroeger kerkhof). Laatgotische kruiskerk, westtoren met 15de-eeuwse onderbouw, koor van 1646-49, kruisbeuk en schip uit het derde kwart van de 17de eeuw, restauratiewerken tijdens de eerste helft van de 19de eeuw; 1978 en volgende gerestaureerd naar ontwerp van architect Josef Louis Stynen. 

Driebeukige kruiskerk met vierkante westtoren onder leien spits, schip van drie traveeën, transept van één travee en koor met één rechte travee en een driezijdige sluiting. In kooroksels vierkante sacristie en bergplaats, tegen de zuidelijke zijbeuk lage doopkapel vermoedelijk in het vierde kwart van de 17de eeuw gebouwd als grafkapel, doopkapel sinds 1840. Bakstenen kerk onder leien bedaking met gebruik van natuursteen voor de doorlopende kordons, hoekstenen, negblokken en de venstertraceringen. 

Vierkante westtoren hersteld in 1900-01 naar ontwerp van Louis Gife; vier geledingen met zandstenen geprofileerde korfboogpoort en neogotisch tweelicht respectievelijk in plaats van een rondboogdeur en een rondboogvenster (zie plan van 1900 van Louis Gife); verder rechthoekig luik en spitsboogvormige galmgaten. Traptoren aan noordzijde. Schip en koor gemarkeerd door steunberen, doorlopende waterlijst ter hoogte van de vensterdorpels; gotische tweelichten, gedicht in koorsluiting. Grote gotische drielichten in de rechte transeptsluitingen met vlechtingen. Noordelijk transept met ruitmotief van gesinterde steen. Latere sacristie (zuidzijde) met segmentboogvenster in een hardstenen omlijsting. Calvarie onder houten baldakijn tegen de blinde koorsluiting. 

Interieur.

De classicistische binneninrichting dateert mogelijk van 1826 (zie ster in koorgewelf). Bepleisterde kerk met spitsbogen op zuilen met polygonale sokkel en vierkant dekblad; tongewelf met sobere panelen (stucwerk) op een gekorniste kroonlijst en consoles. Transept: kruisgewelf met in gewelfsleutel allegorische voorstelling van de Heilige Geest (Duif in stralenkrans).