Parochie Sint Stefanus Massenhoven

Contact persoone-mailTelefoonnummer
Chris Smitschris.smits@celan.be0499 45 74 56
parochieszandhoven@gmail.com

Permanentie: 

Elke eerste en derde dinsdag  van de maand van 9.00 u. tot 11.00 u.

Adres: Kerkstraat 29

03 484 81 88

Niet tijdens de schoolvakanties


Kerk Massenhoven

Over de kerk

Gelegen op een plein met beuken en kastanjebomen, ommuurd kerkhof rond de kerk. Neogotische kerk van 1857-58 naar ontwerp van architect Eugeen Gife (zie gevelsteen), herstellingswerken in 1921 naar ontwerp van Frans Van Dijk, vergroot met twee zijbeuken in 1935-36 naar ontwerp van H. Alewaerts, hersteld na de Tweede Wereldoorlog, toren herbouwd naar ontwerp van Rie Haan. Driebeukige kruiskerk met ingebouwde westtoren; schip van drie traveeën, transept van één travee en koor van twee rechte traveeën en driezijdige sluiting, links en rechts van het koor rechthoekige sacristieën.

Bakstenen kerk met vierkante westtoren van vier geledingen onder leien zadeldaken; gevels geritmeerd door steunberen , spitsboogramen. Westzijde met gedrukte spitsboogdeur in geprofileerde hardstenen omlijsting. Sacristieën onder leien schilddaken, rechthoekig betraliede vensters en geprofileerde gedrukte spitsboogdeuren.

Bepleisterd en beschilderd interieur met spitsbogen op pijlers. Schip, transept en koor met doorlopende kruinrib. Middenbeuk en transept met spitstongewelf waarvan de traveeën aangegeven worden door geprofileerde lijsten op consooltjes. Latere zijbeuken met kruisribgewelven en spitse gordelbogen. Viering met spits kruisgewelf waarvan de geprofileerde lijsten eindigen op consooltjes met bloemmotief. Spitstongewelf en straalgewelf in koor, markerende geprofileerde lijsten met decoratieve sleutels en consooltjes met bloemmotieven.


Parochiecentra

Gemeentebestuur Zandhoven

Secretariaat tel 03 410 16 40