Parochie O L V ten Hemel Opgenomen Pulderbos.

Contact persoone-mailTelefoonnummer
Ria Geysria.geys@skynet.be0474 88 49 60
parochieszandhoven@gmail.com

Het kerkgebouw dateert van voor de Franse Revolutie, werd in die periode genationaliseerd door de Franse Overheid en terug ter beschikking gesteld volgens het Concordaat van 1802. 

.

De parochie Pulderbos ontstond volgens de overlevering vermoedelijk rond een Mariakapel in de buurt van de Willeboerebeek. Aanvankelijk moet het een boomkapel geweest zijn met een houten lievevrouwen beeldje. De legende gaat dat het beeldje, meermaals meegenomen, telkens weer naar zijn plaats terugkeerde. Een zijden draad leidde van de kapel naar de plaats in het dorp waar later de kerk zal worden gebouwd waarin het beeldje een plaats zal krijgen.

.

Het was dan ook voor de hand liggend dat de nieuwe parochie die in de dertiende eeuw ontstond vanuit Pulle, uiteindelijk werd toegewijd aan Onze Lieve Vrouw.

De patrones van de parochie werd “Onze Lieve Vrouw ten hemel opgenomen”.

.

Ook vandaag nog speelt de devotie voor Onze Lieve Vrouw een rol in het spirituele leven van onze parochie. Zo kennen we de jaarlijkse processie op 15 augustus, het wekelijkse rozenhoedje in de kerk en de oase van rust bij onze boskapel.Verder kent onze parochie een bloeiend verenigingsleven dat met enthousiasme het gemeenschapsleven mee ondersteunt. 

Cultuurhistorische waarde 

Aan oostzijde van het dorpsplein, ommuurd kerkhof rond de kerk. Vroeg-gotische toren mogelijk uit de 13de eeuw; oorspronkelijk koor, schip en transept opgericht in de 16de eeuw, kerk vergroot in 1913-14 naar ontwerp van Ernest Dieltiens, uitgebrand in 1914 en hersteld in 1922-24 naar ontwerp van architecten Ernest Dieltiens en Jef Huygh. 

Driebeukige kruisbasiliek met ingebouwde westtoren, schip van drie traveeën, transept van drie traveeën met vlakke sluiting; rechthoekige sacristieën in de kooroksels. Vierkante ingebouwde zandstenen westtoren mogelijk uit de 13de eeuw; vier geledingen onder ingesnoerde leien naaldspits. Latere ingekaste muuropeningen; eenvoudige korfboogdeur, hogerop spitsboogvenster, radvenster, galmgaten en steigergaten. Voorts bakstenen kerk onder leien zadel- en lessenaarsdaken,geritmeerd door versneden steunberen; elke travee van het transept telkens afgesloten (noord- en zuidzijde) door een puntgevel. Gevels van schip, lager koor en zijbeuken beëindigd met baksteenfries; spitsboogvensters. 

Interieur in neogotische stijl, beschilderd met pasteltinten. Spitsbogen op bundelpijlers met krulbladkapitelen, kruisribgewelven met bakstenen gewelfvlakken van 1924, voordien houten welfsels, zware gordelbogen. Straalgewelf in het koor.