Parochie Sint Willibrordus Viersel

Contact persoone-mailTelefoonnummer
Joanna Oomsjoannaooms@telenet.be0473 30 91 76
parochieszandhoven@gmail.com

Sint Willibrordus was een Ierse Benediktijnermonnik die rond 726 onze streken doortrok om te kerstenen. 

Er is sprake van een bedehuisje en rond 1300 vermeldt met een kerk in “Verscote”. 

De huidige parochiekerk dateert gedeeltelijk uit de 15de eeuw en heeft een ommuurd en omhaagd kerkhof. Het is een georiënteerde driebeukige kruisbasiliek, met een koor van twee rechte traveeën en een kruisbeuk met driezijdige sluiting in eenvoudige gotische stijl (15de eeuw), aansluitend bij de zogenaamde ‘Kempische gotiek’,. De sacristie van circa 1730 ligt aan de zuidzijde. De westtoren en het schip van drie traveeën in neogotische stijl naar ontwerp van architect Eugeen Gife (1888-89) dateert uit de 19de eeuw. 

Herstellingswerken waren nodig telkens na de beide wereldoorlogen, onder meer in 1921 naar ontwerp van Frans Sel en in 1945-49. Huidige restauratieprojekten naar ontwerp van architect Josef Louis Stynen. Een algemene restauratie werd uitgevoerd in 1987 -1989. 

Parochiezaal Viersel

Marc en Myriam Verheyen-Dillen

Veerstraat 51,

tel 03 475 05 40