Uitvaarten

Bij een overlijden contacteert de familie zelf een begrafenisondernemer.
Indien er een kerkelijke uitvaart gewenst is, contacteert de
begrafenisondernemer de plaatselijke contactpersoon om de datum van
de uitvaart te bespreken. 
De uitvaarten vinden plaats om 10.00 uur. Is er diezelfde dag nog een
uitvaart, dan is de tweede uitvaart om 11.30 uur.
In de parochies van Zandhoven zijn er verscheidene gebedsleiders
aangesteld om uitvaarten te verzorgen. 
Elke uitvaart is een gebedsviering. Na de aanmelding van het overlijden,
neemt een van de voorgangers contact op met de familie om een afspraak
te maken om de uitvaart voor te bereiden. 
De familie en de pastor bepalen samen hoe de viering uiteindelijk wordt.
Er is heel veel mogelijk om de uitvaart te laten uitgroeien tot een mooie
viering. 

ParochieContactpersoone-mailtelefoon
MassenhovenJoanna Oomsjoannaooms@telenet.be0473 30 91 76
PulleIngrid Van dyckparochie.pulle@telenet.be0468 25 11 09
PulderbosRia Geysria.geys@skynet.be0474 88 49 60
VierselJoanna Oomsjoannaooms@telenet.be0473 30 91 76
ZandhovenJan Valckxjan.valckx@telenet.be0477 53 52 57

Herdenkingsviering

Er is in elke geloofsgemeenschap een herdenkingsviering voorzien voor al
de overledenen van de voorbije maand.
1 e weekend van de maand : Pulle
2 e weekend van de maand : Pulderbos, Massenhoven
3 e weekend van de maand : Viersel, Zandhoven

De familie wordt hiervoor speciaal uitgenodigd. 
In deze herdenkingsviering zijn we biddend samen in herinnering aan de
overledene.