Vormsel

Bij het vormsel zegt de bisschop of de bevoegde vormheer tot de
vormeling: “Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods.” Hij
zalft hem hierbij met chrisma op het voorhoofd en onder handoplegging..
Hierdoor wordt een gedoopte gesterkt op zijn weg van christelijke
initiatie: hij wordt verrijkt met de gave van de Heilige Geest en wordt op
volmaaktere wijze met de kerk verbonden. Dit sacrament sterkt hem en
verplicht hem nadrukkelijker om door woord en daad getuige van Christus
te zijn en het geloof te verspreiden en te verdedigen.
Her vormelingen ontvangen het sacrament na een jaar catechese.

ParochiesPlaatsuur20212022
Massenhoven
Viersel
Zandhoven
Amelbergakerk
Zandhoven
02 oktober14 mei
Pulderbos
Pulle
02 oktober14 mei

De verantwoordelijken van de vormsel catechese

ParochieCatechiste-amil
PulderbosLiene de Meutterlienedemeutter@hotmail.com
PulleErna Van Loockeerna.van.loocke@telenet.be
Massenhoven
Viersel
Zandhoven
Kelly Jacobs
Inne Peters

vormelingen.zandhoven@gmail.com