Ziekenzalving

De ziekenzalving is een sacrament en kan enkel door een priester
gegeven worden.
In onze parochies wordt dit sacrament toegediend tijdens een
gezamenlijke viering voor langdurig zieken en hoogbejaarden.
Ook voor wie het voorbije jaar het sacrament van de zieken heeft
ontvangen, kan een ziekenzegening bij het levenseinde een zinvolle steun
zijn.

Contact persoone-mailTelefoonnummer
parochieszandhoven@gmail.com