Ziekenzegening

De ziekenzegen is een christelijk ritueel voor wie langdurig zwaar ziek is of
voor wie zich in de laatste levensfase bevindt.
Het is een moment waarop de zieke zich omringd weet door mensen die
hem of haar dierbaar zijn. Samen wordt er gebeden. De familie of
vrienden rond het ziekbed laten aanvoelen dat ze de zieke nabij willen
blijven en vragen om Gods steun. Symbolisch wordt dit uitgedrukt door de
handen op te leggen en de zieke te zegenen met het kruisteken.
Het kan een sterk moment zijn van tedere verbondenheid voor de
moeilijke tijd die nog komt.

ParochieContactpersoone-mailtelefoon
MassenhovenJoanna Oomsjoannaooms@telenet.be0499 45 74 56
Pulle
PulderbosRia Geysria.geys@skynet.be0474 88 49 60
VierselJoanna Oomsjoannaooms@telenet.be0473 30 91 76
Zandhoven